MERITVE NA ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INSTALACIJAH

Ali ste vedeli, da je v poslovnih prostorih potrebno izvajati periodične preglede in meritve instalacij, priključkov in stikal? Pogostost pregledov je odvisna od nevarnosti, ki so opredeljene v izjavi o varnosti, pogosto pa (predvsem v objektih s številnimi poslovnimi prostori) potrdilo o opravljenih meritvah zahteva izvajalec požarne varnosti. Po opravljenih meritvah izdelamo uradno meritveno poročilo, ki vsebuje podatke o objektu, merilne rezultate za posamezne tokokroge in ovrednotenje meritev v skladu z veljavnimi predpisi. 
Izvajamo vse vrste elektro meritev
:

Meritve električnih inštalacij za nove objekte
Kontrolne meritve in preizkusi
Kvalitete izvedenih električnih instalacij in izjave o ustreznosti instalacij
Periodične meritve
Kontrolne meritve električnih inštalacij in strelovodnih naprav (napeljav)
Preizkuse varnostne razsvetljave
Izenačitev potencialov med kovinskimi deli v objektu,
Meritve osvetljenosti prostorov
Pregled in meritve električnih inštalacij na gradbiščih
Kontrola in meritve prenapetostnih odvodnikov
Izdelava merilnih protokolov in izjav
Preverjanje pravilnosti delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito,
Meritev izolacijske upornosti med vodniki,
Ozemljitvena upornost objektov,
Delovanje odklopnikov, RCD stikal, ustreznosti odklopnikov,
Pravilnosti obratovalnih ozemljitev,
Zaščite pred električnimi udari v vseh priključnih točkah električne inštalacije,
Pregled in meritev energetskih odklopnikov,
Pravilnost ozemljitev prenapetostnih odvodnikov, telefonske in računalniške mreže,
Pregled lovilnih sistemov,
Preverjanje pravilnosti izvedbe zaščitnih ozemljitev
Pregled ustreznosti povezav in pravilnost izvedbe
Meritve kakovosti električne energije
Meritve ostalih šibkotočnih inštalacij
Meritve na električnih instalacijah in elektroenergetskih napravah,
Impedence kratkostične in okvarne zanke