JAKOTOČNE INSTALACIJE so namenjene porabnikom, kot so sistemi ogrevanja, klimatske naprave, stikalni bloki, razsvetljava... Projektiramo, izvajamo in vzdržujemo električne instalacije (stanovanjski in poslovni objekti), adaptacije in vzdrževalna dela električnih napeljav (elektro omare), strelovodne napeljave in oprema katodne zaščite, sisteme za neprekinjeno napajanje (UPS, DEA), jakotočne instalacije za strojne naprave, napajanje sistemov ogrevanja in klime, glavne priključke na objektih in postavljamo industrijske ter športne razsvetljave.