ELMAR ELEKTROINSTALACIJE
EnergetikaIzobraževanjeNekategorizirano

UČNI PROGRAM ELEKTRIKAR

ELEKTRIKAR IN ELEKTROTEHNIK – opis poklica in aktualna dela

Star in vsem bolj znan izraz električar sta danes nadomestila 2 izraza: elektrikar in elektrotehnik (uporaba je odvisna od stopnje izobrazbe). To je poklic, za katerega se odločijo predvsem moški, seveda pa izjeme potrjujejo pravilo. Interes za opravljanje tega poklica je še vedno dokaj velik, zato si na spletni strani Zaposlitev.info preglejte aktualna delovna mesta in bodite v stiku s trenutnim stanjem na trgu dela.
električar

Izobraževanje

Za pravilno uporabo nazivov delavca v elektrotehniki moramo najprej razumeti sistem šolanja in kaj postanete, ko končate določen program. Na področju elektrotehnike se boste najprej morali odločiti med 3 ali 4 letnim šolanjem, nato pa še za smer, ki vas najbolj zanima:

ELEKTRIKAR – srednje poklicno izobraževanje (3-letni program; IV. stopnja izobrazbe):

 • ELEKTRONIK
 • ENERGETIK

ELEKTROTEHNIK – srednje strokovno izobraževanje (4-letni program; V. stopnja izobrazbe)

 • STIKALNIČAR
 • ENERGETIK
 • AVTOMATIK
 • ELEKTRONIK
 • MULTIMEDIJSKI OPERATER

Triletni program se konča z zaključnim izpitom, štiriletni pa s poklicno maturo. Izobraževalni sistem pri nas dopušča, da se z dodatnimi 2 leti nadgradi 3-letni program, s katerim se pridobi V. stopnja izobrazbe.

Prosta delovna mesta najdete v kategoriji: Elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije (klik).

Opis dela

Vrsta dela in področja, na katerih se lahko elektrikar oz. elektrotehnik zaposli, so odvisna od smeri, ki si jo boste zbrali med šolanjem:

ELEKTRIKAR

 • ELEKTRONIK
  • izdelava tiskanih vezij,
  • popravila tv in radijskih sprejemnikov,
  • montaža anten,
  • montaža avtoradiev.
 • ENERGETIK
  • električne inštalacije,
  • priključitev in popravilo strojev in naprav (gospodinjskih aparatov).

ELEKTROTEHNIK

 • STIKALNIČAR
  • proizvodnja in distribucija električne energije,
  • vzdrževanje in meritve na visokonapetostnih omrežjih.
 • ENERGETIK
  • načrtovanje in izvedba inštalacij,
  • servis električnih strojev in naprav,
  • meritve.
 • AVTOMATIK
  • avtomatizacija proizvodnje,
  • programiranje krmilnikov,
  • servisiranje,
  • regulacija,
  • meritve.
 • ELEKTRONIK
  • proizvodnja elektronskih komponent,
  • merilni instrumenti,
  • meritve,
  • servisiranje.
 • MULTIMEDIJSKI OPERATER
  • studijska tehnika (snemanje in obdelava zvoka ter slike),
  • prenos podatkov.

Področja dela

Delavec v energetiki se lahko zaposli na vseh področjih, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo, elektroenergetiko in elektroinštalacijami. Zaposli se lahko na različnih elektroservisih in v zasebnih podjetjih, kjer dela na področjih elektrike in elektroenergetike. Dela lahko tudi kot vzdrževalec v podjetju, kjer skrbi za vzdrževanje strojev v industrijskem obratu. Lahko ustanovi tudi lastno podjetje, ki se ukvarja z napeljavo električnih inštalacij ali drugimi dejavnostmi. Zaposli se lahko na elektrarnah, v podjetju, ki se ukvarja z multimedijskimi storitvami in v različnih specifičnih delavnicah.

Delovni čas in razmere

Delovni čas v elekrodelavnicah je fiksen in v naprej določen, lahko je eno, dve ali triizmenski in je odvisen od politike podjetja. Pri delu na terenu pa je ta odvisen od količine dela in stranke same. Delo poteka predvsem v zaprtem prostoru. Največkrat se uporabljajo zaščitna oblačila. Delo ni enolično niti statično.
Sposobnosti za delo

Delo z električno energijo je lahko smrtno nevarno, zato mora biti delavec zelo natančen in prepričan v svoje znanje. Za dvome in napake tu ni veliko prostora. Imeti mora mirne roke in biti zelo precizen. Ovira pri delu sta okvara vida in sluha. Delo lahko poteka tudi na višini, zato mora biti delavec psihično zdrav in fizično močan.
Delavcu na področju električne energije se odpira širok spekter delovnih področji, zato ima veliko možnosti, da najde prav tako delo, ki mu najbolj ustreza. V tej stroki je več različnih poklicev in delovnih mest, zato pri iskanju zaposlitve ne bi smeli imeti večjih težav.