EnergetikaNekategoriziranoSvetovanje

ENERGIJA

KAJ JE ENERGIJA

Energija je sposobnost za delo ali opravljanje nalog. Naša telesa vsak dan potrebujejo energijo za opravljanje različnih dejavnosti, kot npr. hoja v šolo, pisanje, podajanje žoge itd. Energijo nenehno potrebujemo, kjer koli smo: v šoli, doma, v knjižnici ali trgovini. Potrebujemo jo za ogrevanje ali hlajenje prostorov, za razsvetljavo, pripravo tople vode in za delovanje električnih gospodinjskih aparatov, kot so pralni in pomivalni stroj, televizor in računalnik.

Električno energijo pridobivamo v elektrarnah iz različnih virov, kot so jedrska goriva (uran, plutonij, torij), fosilna goriva (premog, nafta, plin), voda, veter, biomasa in sonce. Električna energija je uporabna vrsta energije, saj jo enostavno prenašamo na velike razdalje in pretvarjamo v druge vrste energije za uporabo doma in v industriji.

Zaradi učinkovitejšega prenosa električne energije na daljše razdalje je treba njeno napetost povišati v transformatorskih postajah. Visokonapetostni daljnovodi (400 kV, 220 kV ali 110 kV) jo prenašajo do razdelilnih transformatorskih postaj, ki napetost znižajo glede na potrebe uporabnikov (na primer domovi/gospodinjstva, šole, bolnišnice, tovarne itd.) in jo po nizkonapetostnem omrežju distribuirajo do njih.

Osnovna enota za energijo je joule – 1 J.

V praksi uporabljamo kilovatno uro (kWh): 1 kWh = 3 600 000 J.

Shema: Kako pride električna energija od elektrarne do naših domov

Leave a Reply

Your email address will not be published.